Każdy autor przysyłając artykuł do publikacji w czasopiśmie Ochrona Dziedzictwa Kulturowego, równocześnie wyraża zgodę na jego nieodpłatne publikowanie w formie elektronicznej i drukowanej. Przysłanie artykułu do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem, że nie był on publikowany lub złożony do druku w innym czasopiśmie oraz, że nie narusza praw autorskich innych osób i podmiotów.

Zgłoszenie artykułu należy wysłać na adres redakcji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , wg. szablonu.

Szczegóły dotyczące procedury i zasad przyjęcia artykułu do druku:

 

Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania. Informacje dotyczące odpłatności za publikacje są dostępne na stronie internetowej czasopisma.

Autorom artykułów przypominamy, że zgodnie z "Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych" za artykuł naukowy należy rozumieć artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwisko i imiona autorów wraz z afiliacją i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym jak również glosy lub komentarze prawnicze.

 

 

 

W dniach 5-6 grudnia 2016 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się kolejna konferencja naukowa PKN ICOMOS zatytułowana „Dziedzictwo XX wieku – kryteria wyboru, zasady ochrony”. Znaczna liczba uczestników oraz propozycji wystąpień dowodzi, że zaproponowany temat jest ważny i aktualny dla polskiego środowiska konserwatorskiego. 

Zgodnie z zapowiedziami Polski Komitet Narodowy ICOMOS opublikuje kolejny numer czasopisma naukowego pt. „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego” zawierający artykuły poświęcone tematyce grudniowej konferencji. Do składania artykułów zaproszone są osoby, które wygłosiły bądź zgłosiły referaty konferencyjne, oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem. 
Autorzy artykułów proszeni są o zapoznanie się z komunikatem konferencji (w załączeniu), uwzględnienie postawionych tam problemów oraz zakończenie wywodów wnioskami. 

Trzeci numer czasopisma PKN ICOMOS PT. „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego” ukaże się w roku 2017.
Artykuły proszę nadsyłać w terminie do 15 lutego 2017 roku na adres – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W załączeniu przesyłamy wytyczne dotyczące przygotowania artykułu, streszczenia w języku angielskim oraz notki biograficznej o autorze. 

 

 

Nadesłanie artykułu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego umieszczenie w wersji  PDF w otwartej bibliotece cyfrowej.   

 

 

W imieniu Prezydium PKN ICOMOS
Bogusław Szmygin